SHH_OnsSentrum-01

Ons Sentrum

SHH_OnsSentrum-01

ONS SENTRUM

Die Ons Sentrum waar kindertrauma aangehoor en hanteer word, open amptelik in Januarie 2019 in Pretoria-Noord nadat 'n groot behoefte aan terapeutiese dienste vir kinders en hulle gesinne in dié gemeenskap geïdentifiseer is. Kyk by https://helpendehand.co.za/maatskaplike-werkers/ na foto's en 'n artikel oor die bekendstelling.

Die Ons Sentrum bied hoofsaaklik terapie aan kinders wat enige vorm van trauma beleef het, insluitend emosionele, fisiese en seksuele mishandeling, verwaarlosing, verwerping, afsterwe van 'n geliefde, egskeiding, aanhoudende konflik tussen ouers, gesinsgeweld, afknouery, gedragsuitdagings, en so meer. Ons glo dat ouers 'n vangnet vir hulle kinders moet wees, veral gedurende die terapeutiese proses, en daarom bied ons ouerleiding en ander ondersteuning aan hulle. Dit is vir ons van kardinale belang om te strewe na uitnemendheid en daarom werk ons as 'n span terapeute saam aan elke saak om sodoende ook objektiwiteit, professionaliteit en eties korrekte praktyke te verseker.

Ons lei ook elke jaar 'n paar interns op wat belangstel om daarin te spesialiseer om met getraumatiseerde kinders te werk. Die opleiding word verskaf in samewerking met Forensic Assessment Consultation and Training (FACT) onder dr. Louise Aucamp. Ons voel sterk daaroor om terapeute op te lei sodat hulle ná hulle jaar internskap terapeutiese dienste van hoogstaande gehalte in die gemeenskap kan lewer. Ons is vas daarvan oortuig dat indien 'n kind se trauma so vroeg as moontlik behandel word, dit in die toekoms misdaad, werkloosheid en ander maatskaplike probleme in ons gemeenskappe kan voorkom.

Dienste wat aangebied word:

 • Sosio-emosionele kinderassesserings

  Holistiese evaluering om te kyk na die kind se onderliggende emosies en behoeftes.

 • Interaksionele analise

  Evaluering waar ouer-kind-verhoudings waargeneem word, ten einde dié verhoudings te herstel.

 • Terapie

  Werk met die kind se trauma (gesinsgeweld, mishandeling, verwaarlosing, verlies, egskeiding, afknouery, ens.)

 • Ouerleiding

  Ouers word met vaardighede toegerus volgens die kind se ontwikkelingsfase, emosies, persoonlikheid en ander behoeftes, tesame met berading, waar nodig.

 • Ouer-kind-verhoudingsbousessies

  Aktiwiteite tussen ouer en kind word gedoen om dié belangrike verhouding te verbeter en te versterk.

 • Verwysings na ander professionele dienste

  Kinders word verwys na, onder andere spraak en/of arbeidsterapeute, opvoedkundige sielkundiges, oudioloë en neuro-ontwikkelingspeadiaters.

 • Tweedekansprogram

  Skole verwys kinders wat dissiplinêr verhoor is, waar die gesin dan moet inskakel vir terapie om die kind binne die skoolsisteem te hou.

 • Internskapprogram

  Gekwalifiseerde maatskaplike werkers word d.m.v. keuringsproses gekies om opleiding in kindertraumaterapie by FACT (Forensic Assessment Consultation Training) te ontvang en doen dan hul prakties by Ons Sentrum onder toesig van die hoof.

Hoe kan jy betrokke raak by die sentrum?

Die meeste van ons begunstigdes ontvang die diens gratis omdat dit ons hart is om gespesialiseerde dienste aan gesinne te lewer wat dit nie elders kan bekostig nie. Ons maak ons staat op donateurs en sal dit waardeer as jy die sentrum finansieel ondersteun. Ons kan 'n artikel 18A-belastingsertifkaat uitreik vir finansiële bydraes.

Ons maak ook staat op vrywilligers wat kan help om berading aan ouers te bied. Om daarmee te help, moet jy 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker wees of ten minste 'n honneurs in sielkunde en relevante addisionele opleiding hê. Stuur asseblief jou CV na [email protected] as jy belangstel om ons op dié manier as vrywilliger by te staan. Neem asseblief in ag dat die Ons Sentrum met minderjarige kinders werk en dat polisieklaring dus 'n vereiste is. Dien dit saam met jou CV in.

Ons Sentrum se proses indien dienste benodig word

 • Ons bied terapie aan kinders wat deur enige vorm van trauma en emosionele uitdagings gaan.
 • Ons begin gewoonlik met 'n sosio-emosionele assessering, holistiese evaluering, om te kyk na die kind se onderliggende emosies en behoeftes. Dit neem 3-4 uur en ons doen dit oor drie sessies.
 • Ons voer onderhoude met die ouers, skool en wie ook al nog nodig is om ons te help om soveel as moontlik inligting te kry om die kind beter te verstaan.
 • Dan hou ons as professionele span by die terapiesentrum 'n paneelbespreking waarna ons 'n afspraak maak om verbale terugvoering aan die ouers te gee en om ons aanbevelings met die ouers te bespreek.
 • Ons aanbevelings kan terapie, ouerleiding of wat ook al ons voel in die kind se beste belang mag wees, insluit.
 • Daar is wel 'n klein koste aan ons dienste verbonde, maar daar is ook die opsie om aansoek te doen vir afslag of om die diens gratis te ontvang indien nodig.

Ontmoet ons personeel

IMG_9801s

Yolandi Singleton

Sentrumbestuurder
[email protected]

074 894 9987